Vidusskolēniem mācības ir noslēgušās, nokārtoti arī centralizētie eksāmeni. Tie, kuru gatavojas mācības turpināt, var vēlreiz pārdomāt, kurā augstskolā vēlas mācīties, un arī pārskatīt, kādi ir nosacījumi, lai sāktu vēlamās profesijas apguvi. Vai nākamos studentus gaida arī iestājpārbaudījumi augstskolās skaidro Rīgas Tehniskās universitātes Uzņemšanas komisijas vadītāja Inesa Bušovska, Rīgas Stradiņa universitātes Studiju departamenta direktore Indra Treija un Latvijas Universitātes Studentu servisu departamenta vadītājs Jānis Saulītis.

Ierakstā uzklausām arī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mākslu pedagoģijas nodaļas vadītāju Lieni Batņu un Daugavpils universitātes rektora vietnieku attīstības jautājumos Jāni Kudiņu.

Raidījuma otrajā daļā saruna par to, kādas atbalsta iespējas pieejamas studiju uzsākšanai un arī turpināšanai. Skaidro RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas direktores vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā Sanita Litiņa, Vītolu Fonda valdes vadītāja Vita Diķe un Latvijas Studentu apvienības Sociālā virziena vadītāja Elīza Dāldere.