Raidījuma skanēšanas laikā aicinām sūtīt Whatsapp ziņas uz numuru 25660440.


Vai bērnam vajadzīgas sacenšanās skolu vidē? Diskutējam par olimpiāžu, mūzikas skolu un sporta sacensību lietderību un skolēna personīgo izaugsmi. Raidījuma viesi: Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas direktors tētis Artūrs Cingujevs, Limbažu novada ģimnāzijas direktore, četru bērnu mamma Gunta Lāce, Rīgas 64. vidusskolas psiholoģe Daina Žurilo un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas sporta skolotāja Iveta Daude.

"Sacensības elements ir klātesošs un dabisks mūsu izglītības sistēmā, bet tas nav dominējošs," skaidro Gunta Lāce. "Izglītības sistēmā kopumā tas vairs nav tik būtisks kādus 10-20 gadus, bet klātesošs ir olimpiādēs, ikdienas darbos, koru un deju skatēs. Visā mūsu dzīvē sacensības elements ir klātesošs, tāpat arī skolā."

Šobrīd vairāk pedagogu vidē ir izcēluši citas vērtības, ne sacensības vērtību. Tas nav ne labi, ne slikti, tā ir. Salīdzināšanās vienam ar otru, vismaz oficiāli ir mazinājusies. Cilvēki salīdzina tāpat cits ar citu. Klasē uz tāfeles skolotājs vairs nedrīkst un normālā situācijā nerāda visas klases kontroldarba rezultātus.

"Galvenā sacenšanās ir sacenšanās ar sevi," uzskata Iveta Daude. Un sacensība pašam ar sevi ir jāmāca.

"Svarīgi skolā labi uzturēt garu, ka labi ir visi panākumi," turpina Gunta Lāce. "Svarīgi, ka izglītībā un mājās priecājamies par to, jo bērns izdarījis labi, par viņa talanta pusi. Dažkārt šķiet, ka skolotāji mēdz būt skaudīgi pret bērnu, re, matemātikā tu tāds labs, bet sportā diez kas nav, vai otrādi.

Būtiski slavēt bērnu par viņa talantu un ļaut viņam iet viņam talanta virzienā."

Daina Žurilo norāda, ka bērnam jāasniedz konkrēta informācija, ar ko viņš ir īpašs, ar ko atšķiras no pārējiem, kur ir talants.

"Ja sajutīsies stabils vienā jomā, nāks vajadzība kā esmu salīdzinājumā ar sevi iepriekš vai kādu citu," uzskata Daina Žurilo.