Raidījuma skanēšanas laikā aicinām sūtīt Whatsapp ziņas uz numuru 25660440.


Mācību gada sākumā tika ieviests pilnveidots mācību saturs un pieeja arī vidusskolā. Tas nozīmē, ka skolas veido savu mācību satura piedāvājumu vidusskolēniem tā, lai viņi vairāk varētu mācīties tos mācību priekšmetus, kas atbilst jauniešu nākotnēs mērķiem. Raidījumā Ģimenes studija vērtējam, kā skolām izdevies ieviest padziļinātos kursus vidusskolā un kuri mācību virzieni šogad ir 9.klases skolēnu redzeslokā.

Pieredzē dalās Ogres 1. vidusskolas direktors Igors Grigorjevs, viņa vadītājā skolā piedāvā deviņus padziļinātos kursus un aicina skolēnus pašam kombinēt no tiem trīs. Iecavas vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Ilona Grīnberga skaidro, ka viņas skolā ir iespēja izvēlēties no sešiem padziļinātajiem kursiem un arī skolēni var veidot savu individuālo kursu plānu.

Par mācību procesa transformāciju savā skolā stāsta Liepājas 6.vidusskolas metodiķe Laura Katkeviča un Daugavpils Valsts ģimnāzijas metodiķe Renāte Malnace. Laura Katkeviča atzīst, ka viens no mācību procesa balstiem ir pētniecība, gan matemātikā, gan humanitāros priekšmetos, tāpāt svarīgi, lai mācību process būtu dinamisks, tapat svarīga ir pašmotivācija, lai jaunietis domā līdzī, kādā nolūkā un kāpēc kaut ko dara. Šie ir trīs mācību procesa stūrakmeņi skolā, kas ir arī pamatā padziļināto mācību kursu piedāvājumam.

Renāte Malnace bilst, ka Daugavpils Valsts ģimnāzijā izvēlēs iespējas ir saistītas ar ģimnāzijas ilgadējo pieredzi. Kopumā skolā ir pieci izvēļu grozi, kuros ietilpst 11 kursu komplekti.

Par savu izvēli nākamajā gadā stāsta 9.klases skolēns Klāvs Smildziņš, sarunā iesaistās arī viņa mamma vecāku organizācijas "Mammām un tētiem" vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa.