Tas ir tik pašsaprotami, ka bērnudārzā bērni mācās ne tikai rakstīt, lasīt un rēķināt, bet arī muzicē un  sporto. Tomēr izskan informācija no pirmsskolas pedagogu, gan vecāku puses, ka pandēmijas ietekmē ir bērnudārzi, kuros jau ilgstoši nenotiek mūzikas, sporta un citas nodarbības. Kāpēc tā, kā pirmsskolas izglītības iestādes meklē risinājumus un kāpēc dīkstāves laikā mūzikas pedagogi reizēm spiesti aizvietot pirmsskolas skolotājus. Situāciju Ģimenes studijā raksturo un vērtē mūzikas pedagoģe un “Dziedi ar Daci” muzikālā satura veidotāja Dace Kravale, Latvijas privāto pirmsskolas izglītības iestāžu asociācijas vadītāja un privātā bērnudārza “Creakids” vadītāja Daina Kājiņa un Valsts Izglītības un satura centra mūzikas, sporta un vizuālās mākslas satura eksperte Ilze Kadiķe.