Raidījuma skanēšanas laikā aicinām sūtīt Whatsapp ziņas uz numuru 25660440.


Sākas Bērnu mentālās veselības nedēļa, tā ir iespēja gan vairāk ko uzzināt par bērna psihisko veselību un palīdzības iespējām Latvijā, gan saņemt attālinātas konsultācijas. Par šīs nedēļas norisi un vienu no tematiem - bērnu pāraprūpi saruna Ģimenes studijā.

"Šādu nedēļu man ir gribējies īstenot jau ilgi. Ideju esmu aizņēmusies no Lielbritānijas, kur bērnu mentālās veselības nedēļa notiek jau vairākus gadus februāra pirmajā nedēļā," atklāj biedrības "Debesmanna" dibinātāja, Bērnu mentālās veselības nedēļas "Runā ar mani" idejas autore un iniciatore Iveta Parravani.

Iveta Parravani dzīvo Londonā, bet viņas veidotā biedrība "Debesmanna" darbojas Latvijā. Tieši Lielbritānijā pieredzētais bērnu mentālās veselības nedēļas sakarā, kā arī pēdējā gada pauze, ko ieviesusi pandēmija, likusi sasparoties šādas Bērnu mentālās veselības nedēļas organizēšanai.

Kognitīvi biheiviorālā terapeite Diāna Zande atzīst, ka mentālā veselība ir temats, par kuru ir jārunā atkal un atkal. Otrs - vecāki nemitīgi mainās. Katru gadu atkal jaunas ģimenes sastopas ar jautājumiem, kurus it kā aplūkojam, bet šiem vecākiem pirmo reizi ir saskarsme ar vienām vai otrām grūtībām. Tāpēc ir jārunā.

"Jārunā arī tāpēc, ka sabiedrība itin labi aptver tādus jēdzienus kā sirds asinsvadu slimības, diabēts, bet joprojām, kad runājam par emocionālo veselību, kad pieminām vārdus depresija, trauksme vai kādu sarežģītāku diagnozi, bieži cilvēki saka: nē, mums nekas tāds nav, tā it kā šīs problēmas būtu kaut kur citur," vērtē Diāna Zande. "Mums jāapzinās, ka praktiski katrā ģimenē, dzimtā ir ļoti dažādas veselības problēmas, tajā skaitā psihiskās veselības problēmas. Arī bērniem. Tāpēc ir jārunā, šī nedēļa būs neliels piliens milzīgā darba laukā, kas būtu jāpiepilda ar bāgātīgu augsni, lai varētu attīstīties zināšanas par šo jomu un veselīga pieņemšana, ka esam dažādi un daudzi no mums nejūtas tik spoži."

Pieredzē dalās un viedokli par sarunām ar bērniem izsaka rakstniece un mamma Laura Vinogradova, bet runājot par pāraprūpi, pieredzē dalās piecu bērnu mamma Viktorija Ozola.

Bērnu mentālās veselības nedēļas diskusiju programma pieejama internetā.