Raidījuma skanēšanas laikā aicinām sūtīt Whatsapp ziņas uz numuru 25660440.


Izglītības kvalitātes valsts dienesta darbinieki visa mācību gada laikā apmeklēja mazākumtautību izglītības iestādes, lai izvērtētu, kā tajās notiek pāreja uz mācībām latviešu valodā. Kā mazākumtautību skolās veicas ar pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā? Vai sperts nozīmīgs solis tuvāk mērķim - vienota skolā Latvijā? Kādi bijuši izaicinājumi līdz šim, virzoties tuvāk šim mērķim, un kas vēl darāms pārējo divu gadu laikā? Ģimenes studijā diskutē Rīgas 72. vidusskolas direktors Pāvels Pestovs, pilotprojekta "Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai uz mācībām latviešu valodā" konsultante, izglītības eksperte Inga Pāvula, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes nodrošināšanas departamenta direktors Rolands Ozols un Daugavpils izglītības pārvaldes Izglītības metodiķe latviešu valodas jautājumos Silvija Mickeviča.