Tūlīt klāt būs skolēnu garais vasaras brīvlaiks un jaunie ļaudis vēlēsies ne tikai atpūsties, arī pastrādāt. Kas jāzina, plānojot skolēnu nodarbinātību vasarā un kādi ir izaicinājumi, ja jaunieši vēlas vidusskolas posmā ne tikai mācīties, bet arī strādāt, interesējamies Ģimenes studijā. Raidījuma viesi: Nodarbinātības valsts aģentūras vecākā eksperte Kristīne Škorņika, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes galvenā nodokļu inspektore Ināra Kopase, Valsts Darba Inspekcijas Darba tiesību nodaļas vadītāja Mārīte Noriņa un Darba aizsardzības nodaļas vadošā eksperte Ārija Matisone, kā arī Rīgas Izglītības, kultūras un sporta departamenta jaunatnes nodaļas vadītājs Dmitrijs Zverevs.

Par darba iespējām skolēniem vasarā reģionos uzklausām Tukuma novada pašvaldības nodarbinātības pasākumu „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” darbu koordinētāju Maiju Zīli, Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Guntaru Goguli un Mārupes novada domes jaunatnes lietu speciālistu Rihardu Igānu.

Nodarbinātības valsts aģentūrā 720 darba devēji ir pieteikuši 8500 darba vietas, kur skolēni varētu strādāt vasarā. Līdz 13.maijam būs apkopoti visi dati un būs zināmi tie darba devēji un darba vietas, kur skolēni varēs strādāt. Galvenokārt piedāvā palīgdarbus dažādas nozarēs. Nopelnīt šadā darba vietā skolēns var minimālo mēneša darba algu - 430 eiro.