Raidījuma Ģimenes studija ekspertus izvaicājam par skolēnu lasītprasmes pilnveidi, kā arī dažādām motivēšanas metodēm lasīšanas veicināšanā. Raidījuma viesi: pamatskolas “Rīdze” direktora vietniece metodiskajā darbā Iluta Asermene, Ikšķiles vidusskolas skolotāja Sandra Erinovska, kura piedalījusies tikko svaigi izstrādāto diagnostikas darbu 7.klasei tapšanā par tekstpratību, “Iespējamās misijas” absolvente, skolotāja Ieva Krūmiņa un pedagogs, kurš lasītprasmi pēta disertācijā, Andris Krieķis.

“Iespējams bērniem pasliktinās lasītprasme, tāpēc skolotājiem jādara, lai ieinteresētu lasīt,” atzīst Iluta Asermene.

Andris Krieķis uzskata, ka šaubas par to, ka skolēni lasa sliktāk un izprot tekstu sliktāk, ir saistītas ar to, ka ir paaugstinātas prasības nekā agrāk.

“Kāpēc pasliktinās izpratne – mēs kā pieaugušie gaidām, ka skolēns no zila gaisa sapratīs tekstu. Viņš nesaprot uzdevuma nosacījumus, bet vai es kā jomas speciālists – matemātikas, fizikas, latviešu valodas skolotājs – esmu viņam iemācījis, ko nozīmē šie jēdzieni,” vaicā Andris Krieķis.

“Ja mēs skolēnu nesagatavojam lasīt tekstu, tad mēs no viņam nevaram gaidīt lasīšanas kvalitāti.”

Iluta Asermane uzskata, ka svarīgi jau no mazotnes bērnam ne tikai lasīt priekšā, bet pēc izlasīšanas pajautāt - ko būtu darījis tu, tā liekot bērnam domāt. Savukārt Ieva Krūmiņa iesaka likt bērnam lasīt arī ikdienas norādes, biļetes, paskaidrojumus.

Ģimenes studija par lasītprasmi interesējas īsi pirms mācību gada sākuma, skaidrojot, vai skolas gaitas uzsākot, bērnam jāprot lasīt?