Pētām mācību grāmatu saturu. Cik atbilstoša mūsdienu bērnu spējām un uztverei ir skolas mācību grāmatu valoda un kā vērtējams mācību grāmatu saturs? Vai mācību grāmata spēj konkurēt ar digitāliem mācību līdzekļiem.  Ģimenes studijā diskutē Vieglās valodas aģentūras vadītāja Irīna Meļņika, Izdevniecības “Zvaigzne ABC” eksperte mācību līdzekļu jomā Sintija Buhanovska, Drabešu Jaunās pamatskolas direktores vietniece mācību jomā un angļu valodas skolotāja Mudīte Grava un Valsts izglītības satura centra vecākā referente Aiva Šenne.

Pagājušais mācību gads bija pārbaudījums ne tikai skolēniem, bet arī viņu vecākiem. Tā kā mācības notika attālināti, vecāki daudz lielāku uzmanību pievērsa gan tam, kā tiek pasniegtas mācību stundas, gan izpētīja, kādi īsti ir mācību līdzekļi. Secinājumi nav viennozīmīgi. Apmēram trešdaļa vecāku Vieglās valodas aģentūras veiktajā aptaujā par mācību līdzekļu kvalitāti atzinuši, ka apgūstamā informācija ir grūti saprotama.

Irīna Meļņika norāda, ka kaut reizi katrs no vecākiem ir saskāries, ka nevar bērnam paskaidrot to, kas sarežģīti izklāstīts mācību grāmatā, jo paši nesaprot. Risinājums – mēģināt pasniegt mācību vielu vienkāršāk un saprotamāk, kaut vai pārformulējot teikumus.

Sintija Buhanovska skaidro, kādai jābūt mūsdienīgai mācību grāmatai un kā tādas top.

Pieejamās un piedāvātas mācību grāmatas vērtē arī Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas 10. klases skolēni Amanda, Katerīna, Kārlis un Juris.

Savukārt Mudīte Grava un Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas skolas bibliotekāre Rūta Ramona akcentē arī finansiālo aspektu, kas skolai ir būtisks, cenšoties nodrošināt jaunākās izdotās mūsdienīgās mācību grāmatas.