Kopš pandēmijas sākuma pieaudzis bērnu skaits, kuri izglītību iegūst mājās - kāda ir skolas atbildība un kāda ir ģimenes atbildība mājmācībā, plašāk diskutējam Ģimenes studijā.

Mājmācībā ir izglītības ieguve ģimenē un galvenā atšķirība – atbildību par rezultātiem uzņemas vecāki. Par vecāku un skolas atbildību mājmācībā diskutē Vilgāles sākumskolas direktore Aiga Žīle, Rīgas Hanzas vidusskolas direktors Valdis Lapiņš, Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) Uzraudzības departamenta direktora vietnieks Maksims Platonovs. Sazināmies ar mammu Daci Poli, kura saviem bērniem izvēlējusies mājmācību. Savukārt pirms raidījumā uzklausījām Ogres novada izglītības pārvaldes vadītāju Igoru Grigorjevu. Viņš iepazīstināja ar vienotajiem principiem, kas noteikti novadā darbam ar mājmācības skolēniem un ģimenēm.

Lēmumu ievērojami samazināt finansējumu skolotājiem, kas strādā ar mājmācības ģimenēm, komentē Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece statistikas un finanšu plānošanas jomā Dace Kalsone.