Speciālisti apgalvo, ka pieaug bērnu skaits ar nopietniem valodas attīstības traucējumiem. Kā palīdzēt šiem bērniem? Vai pirmsskolas izglītības iestādēs pieejams logopēds, kurš laikus diagnosticē problēmas un iespēju robežās spēj tās novērst, un vai skolās ir īpaša mācību programma šiem bērniem, interesējamies Ģimenes studijā. Kādos būtu nepieciešama īpaši izveidota programma mācību iestādē, lai maksimāli attīstītu bērna valodu? Raidījuma viešņas: Latvijas Logopēdu asociācijas pārstāve, Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcīši” logopēde Zeltīte Šneidere, Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Karlsons” logopēde Inese Smirnova un Rīgas sākumskolas “Valodiņa” skolotāja-logopēde Terēza Slūka.

Ierakstā uzklausām Rīgas sākumskolas “Valodiņa” direktori Inesi Grozu, viņas vietnieces Aivu Birzkopu un Viktoriju Saldavu-Reici un skolotājas-logopēdes Dagniju Samu un Terēzu Slūku. Šajā skolā visi priekšmetu skolotāji ir arī logopēdi.

Nepietiekamam valodas sistēmas attīstība ir ne tikai izrunas traucējumi, bet arī nabadzīgs vārdu krājums, problēmas ar saistītas valodas veidošanu un skaņu analīzi. Parasti šie traucējumi ir kompleksi un tos nevar viegli novērst.

Logopēdi dažādus valodas traucējumus bērniem var pazīt ātri.

Pirmsskolas izglītības iestādēs ārkārtīgi izplatīti ir skaņu izrunas traucējumi. Lai arī mūsdienās bērni ir gudri, aktīvi un zinātkāri, bet bērnu skaņu izruna kļūst arvien problemātiskāka un sliktāka. Mūsu bērni runā arvien sliktāk.

5-6 gadu vecumā 30% bērnu būtu nepieciešama logopēda palīdzība, 4-5 gadus veciem vēl vairāk, trīs gadu vecumā pusei bērnu bērnudārzā ir skaņu izrunas traucējumi, kādu viņu vecumā nevajadzētu būt. Trīs gadu vecumā bērnam vēl nav jāizrunā visas dzimtās valodas skaņas. Kad bērnam ir pieci gadi, viņam ir pareizi jāizrunā visas dzimtās valodas skaņas.

Raidījuma viešņas vērš uzmanību, ka ir liela neatbilstība šobrīd starp bērniem, kuriem ir nepieciešama logopēda palīdzība, un darba samaksu speciālistam. Likmes ir mazas. Ir noteikts, ka valsts finansējumu logopēda darbam bērnudārzā piešķir tikai bērniem no piecu gadu vecuma un tikai tad, ja iestādē ir 200 bērnu 5-6 gadu vecumā. Kurā bērnudārzā Latvijā ir tik lieli bērnudārzi?