Raidījuma skanēšanas laikā aicinām sūtīt Whatsapp ziņas uz numuru 25660440.


Pandēmijas laikā būtiski pieaugusi vecāku interese par izglītības iegūšanu ģimenē - mājmācībā un tālmācībā. Izglītības kvalitātes valsts dienesta dati liecina, ka skolēnu skaits, kuri mācās mājmācībā pēdējā gada laikā trīskāršojies. Tagad vecāki skolo savus bērnus mājās ne tikai tāpēc, ka pārliecināti, ka šāds mācību veids viņa bērniem labākais, bet arī tāpēc, ka ir pandēmija un bail saslimt ar Covid-19, vai arī vecāki nevēlas, ka viņa bērns kolā lieto mutes un deguna aizsegu.

Ģimenes studijā iepazīstinām plašāk ar vecāku un dažādu skolu pieredzi.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta direktora vietnieks Maksims Platonovs atzīst, kā noteikti pandēmija ir viens no iemesliem, kāpēc vecāki arvien vairāk izvēlas saviem bērniem mājmācību. Turklāt šobrīd ir daudz vieglāk nokārtot formualitātes, lai bērns varētu iegūt izglītību ģimenē. Nav nepieciešama ārsta izziņa un arī psihologa atzinums, līdz ar to izvēlēties vienkāršāk. 

Vilgāles sākumskolas direktore Aiga Žīle atklāj, ka skola jau otro mācību gadu sadarbojas ar mājmācības ģimenēm. Tieši pandēmijas dēļ mājmācību ģimenes sākušas izvēlēties šī mācību gada sākumā. Lielākoties tas ir ierobežojumu dēļ, vecāki nevēlas, lai viņu bērni nēsātu maskas, arī tas ir viens no iemesliem.

Izglītība ģimenē – vecāks uzņemas pilnu atbildību par bērna izglītošanu, skola tikai konsultē un kontrolē. 

Maksims Platonovs norāda, ka valsts līmenī nav regulējuma, kā būtu jānotiek mājmācībai, ir tikai konsultāciju un bērna snieguma vērtēšanas kārtība. Viņš iesaka vecākiem vienoties jau sākotnēji par konsultāciju saņemšanas biežumu, kā arī pārbaudes darbu kārtību.  Ja visām izglītības procesā iesaistītām pusēm būs skaidri noteikumi, tas mazinātu konfliktus, nesaprašanos un veicinātu jēgpilnu mācību procesu.

Par mājmācības izvēli savam dēlam pieredzē dalās mamma Baiba. Pieredzē par tālmācības izvēli dalās mamma Laura un viņas dēls Daniēls.

Rīgas 1.Tālmācības vidusskolas direktore Gita Vāvere norāda, ka priekšstats par tālmācību pēdējos gados ir mainījies un mācību process ir pilnvērtīgs.

Tālmācības vidusskolas "Rīgas Komercskola" direktore Ilze Beļinska skaidro, ka viņas vadītā skolā 1.-6. klasei bija klātienes nodarbības reizi nedēļā, 7.-9. klašu grupā reizi divās nedēļās, bet vidusskolā - reizi mēnesī. Šobrīd visā valstī noteiktais attālinātais mācību process neatšķiras no tā, ko skola īsteno jau gadiem.

Rīgas 84.vidusskolas direktores vietniece, atbild arī par tālmācības procesu, Vita Brazēviča atzīst, lai arī skola ir izvēlējusies tālmācību, tā nevar aizstāt tradicionālo izglītības ieguves formu klātienē, bet ir labs risinājums noteiktās dzīves situācijās.