Kā skaidrojams par izglītības iestādēm Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā iesniegto sūdzību skaita pieaugums un par ko tās vēsta, un kādas šobrīd, pandēmijas laikā ir iespējas atrast savam bērnam individuālu pieskatītāju jeb aukli un kādas ir aukles tiesības attiecībās ar bērnu un vecākiem, interesējamies Ģimenes studijā.

Par aukļu pakalpojuma pieejamību stāsta Jelgavas izglītības pārvaldes vadītājas vietniece, Galvenā speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos Sarmīte Joma un mājdārziņa "Mazie soļi" dibinātāja, auklīte Rūta Mantiņa.

Sarmīte Joma norāda, ka auklīte ir alternatīva bērna pieskatīšanai, ja bērnam kādu iemeslu dēļ nav iespējams apmeklēt bērnudārzu. Speciāliste uzskata, ka šobrīd ir jāaktualizē jautājums par profesionālo pilnveidi, par zināšanu pilnveidi, lai auklīte varētu saturīgi, mūsdienīgi, šim brīdi un laikam atbilstoši palīdzēt bērnam vadīt ikdienu un katru dienu nonākt pie jauniem atklājumiem un prasmēm, un zināšanām. Tāpat būtisks ir tiesiskuma aspekts, ir daudz normatīvo dokumentu, kas reglamentē auklīšu darbu, tāpēc ir iespējams apmulst un apjukt. Svarīgi orientēties prasībās un arī atbalsts to izprašanai, lai vecāki varētu saņemt kvalitātīvu pakalpojumu un justos droši atstājot bērnu auklītes gādībā.

Izklausām arī vecāku pieredzes stāstus par auklītes meklējumiem savam bērnam.

Bet par sūdzas un lūdz palīdzēt vecāki saistībā ar darbu izglītības iestādēs, stāsta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore Evija Rācene un Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta direktora vietnieks Maksims Platonovs.

Evija Rācene atklāj, ka visbiežāk ir saņemti iesniegumi par fizisku un emocionālu vardarbību pret bērnu izglītības iestādēs. Vēl arī vecāki sūdzas par nelabvēlīgu sociālo vidi bērnudārzos. 2020.gadā VBTAI veikusi 63 pārbaudes 31 skolā un 19 pirmsskolas izglītības iestādēs un ir uzsāktas 48 administratīvā pārkāpuma lietas, no kurām 22 ir pirmsskolas izglītības iestādēs, 24 - skolās. Bijušas arī 14 pārbaudes bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Daļa iesniegumu ir apstiprinājušies, daļa - nē.

To, ka sūdzību skaits ir pieaudzis, Evija Rācene saista ar to, ka vecāki ir kļuvuši vērīgāki, reizēm pat par daudz vērīgi, kā arī daudz vairāk tic tam, ko saka bērns. 

Savukārt  Izglītības kvalitātes valsts dienestā visvairāk sūdzību ir par izglītības iestāžu darbu, kā arī pirmsskolas izglītības iestāžu darbu. Visbiežāk ar sūdzībām vēršas vecāki. Pagājušā gadā saņemti 750 iesniegumi.