Ģimenes studija jau vairākkārt ir meklējusi atbildi uz jautājumu, kāda ir bērnu lasītprasme un kā to veicināt. Atgriezties pie šīs sarunas rosināja logopēdes Litas rakstītais sociālajos tīklos.

"Pārbaudot 106 bērnus, gatavi skolai, te runa par prasībām, kuras izvirza "Skola 2030", ir tikai 7 - 8 bērni. Lasītprasme, lasītā izpratne ir katastrofāla, vairāk nekā pusei skaņu izrunas traucējumi, skaņu aizvietošanas un citas problēmas."

Vai tiešām bērnu valodas prasme un lasītprasme būtiski pasliktinās un kā situāciju var uzlabot, vērtē Izglītības zinātnes doktors, Rīgas 6.vidusskolas pedagogs Andris Krieķis un Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docētāja, logopēde Egija Laganovska.

Egija Laganovska uzskata, ka tik dramatiski kā raksturo kolēģe nav, bet tiesa, ka pēdējos gados uz skolu atnāk bērni ar skaņu izrunas traucējumiem. Tos parasti novērsa bērnudārzā.

"Ja bērns kādu skaņu nesaklausa, ir grūti mācīties rakstīt un lasīt," atzīst Egija Laganovska. "Kamēr viņš 1. un 2. klasē iet pie logopēda, lasīšana paliek pēc tam. Protams, ietekmējoties no tā, lasītprasme pasliktinās sākumskolā."

Andris Krieķis arī piekrīt, ka nav tik dramatiski, citādi izglītības sistēmā būtu krīze. Viņš novērojis, ka, atnākot bērniem uz skolu, klasē izveidojas arvien lielāka polaritāte.

"Var būt bērns, kurš ļoti tekoši un jau atbilstoši savam līmenim ar izpratni lasa. Ir pat bērns, kurš nepazīst visus burtus. Tā ir liela problēma, ka skolotājiem 40 minūtēs jāstrādā ar 30 bērniem, kur ir milzīgas atšķirības," atzīst Andris Krieķis.

Egija Laganovska norāda, ka līdz pat 5. klasei bērni bieži lasa tehniski, viņi neizprot tekstu, ko neizprot. Tāpēc daudziem riebjas lasīt, jo viņi neizprot izlasīto. Egija Laganovska, ka pirmsskolā daudz būtu jāstrādā ar lasītā izpratni.

Andris Krieķis vērtē, ka lasītā izpratne rodas no tā, ko lasa, tāpēc mudina, lai bērnam rosinātu interesi lasīt, nevis dot Blaumaņa "Velniņus", bet "Nikijas dienasgrāmatu" vai "Grega dienasgrāmatu", vai grāmatu par "Minecraft", kur viņš zina visus jēdzienus, ar kuru tiek labi galā.

Internetā pieejami materiāli bērnu lasītprasmes veicināšanai: spēles un arī ābece.