Raidījuma skanēšanas laikā aicinām sūtīt Whatsapp ziņas uz numuru 25660440.


Projekts "PuMPuRS" sniedz nozīmīgu atbalstu jauniešiem, kuriem ir mācību grūtības, un motivētu viņu pabeigt vismaz pamatskolu. Projekts Latvijā tiek īstenots jau piekto gadu. Taču nākamajā gadā tas būtu jāpārņem pašvaldībām. Vai skolēni turpinās saņemt atbalstu, skaidrojam Ģimenes studijā.

Nepatika pret mācībām vai konkrētiem mācību priekšmetiem, motivācijas trūkums, konflikti ar skolotājiem vai skolasbiedriem, daudz mācību kavējumu, veselības problēmas, pārāk liela slodze skolā, grūtniecība vai laulības, vēlme strādāt algotu darbu - ikviens no minētajiem iemesliem var būt pamatā priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai. Kā līdz šim darbojās projekts un kas mainīsies no nākamā gada, kad tas būs pašvaļdību ziņā, Ģimenes studijā skaidro un vērtē projekta "PuMPuRS" vecākās ekspertes Kristīne Liepiņa un Māra Robežniece, Liepājas izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere, Cēsu pilsētas vidusskolas direktore Aija Sīmane.