Raidījuma skanēšanas laikā aicinām sūtīt Whatsapp ziņas uz numuru 25660440.


Latvijā 92% skolēnu ir sasnieguši pamata un augstāku līmeni radošajā domāšanā, kas ir ievērojami vairāk nekā vidēji Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) valstīs. Kā var izmērīt radošumu un kā var attīstīt radošu domāšanu, un cik būtiski ir prast radoši domāt, skaidrojam Ģimenes studijā. Analizē Latvijas Universitātes Izglītības pētniecības institūta direktore, PISA pētījuma vadītāja Latvijā Rita Kiseļova, jaunrades un uzņēmējspējas izglītības satura eksperte Ilze Mazpane, Latvijas Universitātes Izgltīības zinātņu un psiholoģijas fakultātes docente Daiga Kalēja-Gasparoviča un Liepājas Raiņa 6.vidusskolas direktors Kārlis Strautiņš.