Zinātnieki apgalvo, ka labāki rezultāti otrās valodas apguvē ir tiem, kas sākuši agrāk. Kā iecere mazākumtautību izglītības iestādēs sākt pakāpeniski pāreju uz izglītību latviešu valodā ietekmēs mācības mazākumtautību bērnudārzos, vērtējam Ģimenes studijā. Kā valsts valodas apguve tiks sekmēta mazākumtautību bērnudārzos, kā tiks panākts tāds latviešu valodas apguves līmenis, lai, beidzot pirmsskolas mācību iestādi, bērns varētu uzsākt mācības arī skolā ar latviešu mācību valodu? Uzklausām vecākus un pedagogus, kuri šobrīd iesaistīti pārmaiņu procesā. Raidījuma viesi: Valsts valodas aģentūras metodiķe, pedagoģijas zinātņu doktore Ērika Pičukāne, Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Ziedoņdārzs” metodiķe latviešu un mazākumtautību plūsmā Tatjana Slepņova, Rīgas 7. pirmsskolas izglītības iestādes latviešu valodas skolotāja Zanda Strazdiņa un Latvijas krievu mācību valodas asociācijas pārstāvis tētis Konstantīns Čekušins.

Ir pieņemti grozījumi izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, kas paredz šajā mācību gadā mazākumtautību izglītības iestādēs sākt pakāpenisku pāreju uz izglītību latviešu valodā vidusskolu posmā. Arī pirmsskolas izglītības iestādēs no šī mācību gada sāk jauno izglītības vadlīniju ieviešanu, kas paredz būtiski palielināt latviešu valodas lomu mācīšanās procesā, nodrošinot mazākumtautību bērnu sekmīgu integrāciju sākumskolā.