Ģimenes studijā diskutējam par iesniegtajiem grozījumiem Izglītības likumā, kas paredz skolas direktora pilnvaras vienpersoniski pieņemt lēmumu par skolēna izslēgšanu, ja viņš bijis emocionāli vai fiziski vardarbīgs pret citiem skolēniem vai skolotājiem.

Studijas viešņas: Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere, Rīgas 40. vidusskolas direktore, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas valdes locekle Jeļena Vediščeva un Rīgas Stradiņa universitātes docētāja Labklājības un sociālā darba katedrā, studiju programmas "Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem" direktore Anna Broka.