Kaut arī Dzimtmisas pamatskolā mācās 100 skolēnu un tā tikko akreditēta uz maksimālo termiņu un lielākoties ar maksimālo vērtējumu 'ļoti labi', nākamajā mācību gadā Iecavas pašvaldība nolēmusi skolu slēgt, stiprinot jaunizveidoto Iecavas pamatskolu (līdz šim Iecavas internātpamatskolu). Kā tas ietekmēs skolēnu un skolotāju ikdienu un kādas pārmaiņas skolu reforma nesīs Zemgales reģionam kopumā, interesējamies Ģimenes studijā. Kā skolu reforma noritēs plašajā Zemgales reģionā, studijā diskutē Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza un laikraksta “Zemgales Ziņas” galvenā redaktore Agnese Leiburga. Ierakstos uzklausām Dzimtmisas pamatskolas direktori Janu Arāju, mājturības skolotāju Valiju, direktores vietnieci izglītības jomā vācu valodas skolotāju Lolitu Drēvermani, kā arī vecāku padomes priekšsēdētāju Solvitu Gulbi. Viedokli izsaka Iecavas pamatskolas direktore Aija Semjonova, Iecavas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks. Pieredzē dalās Zaļenieku vidusskolas direktore Lilita Leoho.