Lai nodrošinātu dzīves kvalitāti cilvēkiem ar invaliditāti, ir jābūt pieejamai izglītībai, kas nodrošinās iespēju atrast labi apmaksātu darbu un cieņpilni strādāt. Tikai tad cilvēkam var būt draugi, patstāvīga dzīve un arī laimīgi vecāki, tā kādā intervijā atgādina cilvēku ar invaliditāti un viņu draugu apvienības "Apeirons" vadītājs Ivars Balodis.

Šobrīd arī portālā "Mana balss" izveidota iniciatīva par lielāku valsts atbalstu studijām jauniešiem ar invaliditāti. Kāda palīdzība visvairāk nepieciešama jauniešiem ar invaliditāti, lai viņi spētu iegūt augstāko izglītību un būt konkurētspējīgi darba tirgū, skaidroja Ģimenes studijā. Raidījuma viesi: Latvijas Bērnu un jauniešu diabēta biedrības valdes priekšsēdētājs Aleksejs Romanovs, Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas "Sustento" valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un neredzīga jauniete Amanda Nicmane, kura ieguvusi bakalaura grādu baltu filoloģijā.

Aleksejs Romanovs ir arī autors iniciatīvai portālā "Mana balss". Viņš skaidro, ka šobrīd jaunieši ar invaliditāti valsts saņem valsts palīdzību līdz 18 gadu vecumam. Ar iniciatīvu viņš vēlas panākt, lai palīdzība būtu pieejama jauniešiem līdz 24 gadu vecumam, kamēr viņi mācās.

Gunta Anča piekrīt, ka finansiālais aspekts ir būtisks studijām, it sevišķi, lai mācīties varētu jaunieši ar invaliditāti. Un daudz labāk ir mērķēts atbalsts četrus gadus nekā pabalsts visa mūža garumā.

Amanda Nicmane dalās pieredzē par studijā Latvijas Universitātē.

Ierakstā uzklausām Diānu Ponaskovu, kura arī dalās pieredzē par studijām Rīgas Stradiņa universitātē, kur ieguvusi maģistra grādu komunikāciju zinātnēs.

Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes dekāne, profesore Signe Tomsone raksturo, kādas atbalsta iespējas pieejamas augstskolā jauniešiem ar īpašām vajadzībām.