Cik valodas mūsdienās jāzina bērnam, cik nozīmīga ir otrā svešvaloda un kādēļ bērniem tik lielas grūtības šobrīd sagādā krievu valodas apguve? Par valodu apguvi un svešvalodu piedāvājum skolā Ģimenes studijā sarunājas Rīgas Kultūru vidusskolas direktora vietnieks izglītības jomā Mārtiņš Bērziņš, Rīgas Starptautiskās skolas pamatskolas un pirmsskolas programmas koordinatore Ginta Kārkliņa un krievu valodas skolotāja Bulduru dārzkopības vidusskolā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes pasniedzēja Elena Košeļeva.

Mārtiņš Bērziņš atzīst, ka angļu valodas prasmes aug, jo kino, jo vidē, kurā dzīvo bērni, ir daudz angļu valodas. Bet skolā ir arī interese par krievu valodu, pieprasījums pēc krievu valodas ir lielāks, nekā pēc franču valodas.

Ginta Kārkliņa vērtē, ka dzimtā un ļoti labi angļu valoda ir sākums, katra nākamā valodā iedos vēl plus punktus.

Elena Košeļeva norāda, ka bieži krievu valodu bērnam apgūt izvēlas vecāki, domājot, ka tā noderēs vēlāk darba tirgū. Bērniem tas rada pretestību.

Ierakstā uzklausām Rīgas 49. vidusskolas skolēnus. Pieredzē par valodu apgūšanu dalās Elizabete Rēzija Nīmante, kura gan studē, gan mācās. Vai valodu zināšanas ir priekšrocība darba tirgū, vērtē SAF Tehnika personāla direktore Ivita Rozīte.