Pirmajā skolas dienā, 2.septembrī, raidījums Ģimenes studija viesojas Mārupes Valsts ģimnāzijā. Skola, kas savos pirmssākumos 1904. gada rudenī darbu uzsāka Rīgas nomalē, skolojot 20 Bieriņu muižas kalpotāju, amatnieku un zemnieku bērnus, nu izaugusi līdz Valsts ģimnāzijas statusam un mācības šogad skolā uzsāks vairāk nekā tūkstotis skolēnu. Tiekamies svētku dienas sarunā ar skolas ar pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem par skolas šī gada plāniem un izaicinājumiem.

Par skolas dzīvi stāsta Mārupes Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Lagzdkalns, direktora vietniece izglītības jomā Sanita Zveja, direktora vietniece izglītības jomā Andžela Sokolova, tautas deju skolotāja Līna Daugule-Rimša, spāņu valodas skolotāja Tatjana Miroļubova, matemātikas skolotājs Aleksandrs Vorobjovs, angļu valodas skolotāja Zane Kalberga, Vecāku padomes pārstāve Ingrīda Cellere, Skolēnu parlamenta pārstāves Madara Broka un Lote Ankalniņa, kā arī Simsonu, Raitu, Bekeru un Tiščenko ģimeņu, kuru bērni mācās un mācījušies šajā skolā, pārstāvji.