2.augustā visā Eiropā, arī Latvijā, jāstājas spēkā jaunai direktīvai, kas paredz, ka divu mēnešu garš bērna kopšanas atvaļinājums pienākas tētim un tas jāizmanto obligāti.Gaidāmās izmaiņas plašāk skaidrojam Ģimenes studijā.

Statistika liecina, ka Latvijā vīrieši bērnu kopšanas atvaļinājumus izmanto reti. Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem 2021. gadā vecāka pabalstu saņēma ap 20000 cilvēku mēnesī, gandrīz 17000 sieviešu un 3500 vīriešu, no kuriem vairāk nekā 2000 turpināja strādāt. Tas ļauj secināt, ka lielākā daļa tikai saņem bērna kopšanas pabalstu, bet pašu atvaļinājumu neizmanto

Jaunā direktīva paredz, ka divi mēneši no katram vecākam paredzētās bērnu kopšanas atvaļinājuma daļas nav nododami otram vecākam. Tādējādi arī Latvijā tiks ieviesta bērna kopšanas atvaļinājuma tā saucamā "otra vecāka kvota" - divi mēneši, kurus bērna tēvam paredzēts izmantot faktiski. Ja šo laiku neizmantos, tas un tam piesaistītais bērna kopšanas naudas pabalsts netiks saņemts.

Gaidāmās izmaiņas skaidro un vērtē Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Diāna Jakaite, biedrības "Tēvi" pārstāvis, tētis Lauris Bokišs un publiciste Agra Lieģe-Doležko.

Diāna Jakaite skaidro, ka tā ir direktīva par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem. Pirmkārt, tas attiecas uz paternitātes atvaļinājumu un arī pabalstu. Latvijā nav daudz izmaiņu jāveic līdzšinējā atbalsta sistēmā vecākiem. Būtiskākais jauninājums ir "nenododamā kvota".

Lauris Bokišs atzīst, ka svarīgākais, ko pasaka izmaiņas, ka abiem vecākiem ir vienlīdz liela nozīme bērna pirmajā dzīves gadā, pirmajā dzīves posmā. Īpaši svarīgi, ka vecāki iegūst lielāku drošību un paļāvību savā starpā, savukārt bērnam tas nozīmē, ka izveidojas drošas attiecības ar abiem vecākiem.

Ierakstā Baiba un Ingmārs, kuri gaida trešo bērniņu, vērtē jauno direktīvu.