Ģimenes studijā skaidrojam, kādas ir iespējas veidot uzkrājumus bērna nākotnei, cik tas šobrīd ir populāri un ar kādiem ierobežojumiem un apgrūtinājumiem jārēķinās vecākiem šo finanšu līdzekļu pieejamībā? Raidījuma viesi: Finanšu nozares speciālists, pensiju fondu pārvaldītāja „Indexo” izpilddirektors Toms Kreicbergs, "Swedbank" finanšu institūta vadītājs Reinis Jansons un notāre Ilze Metuzāle.

Ir jābūt zināmai finanšu pratībai, lai krātu līdzekļus bērna nākotnei. Pirmais, kas jāapsver, pēc cik ilga laika vajadzēs naudu. Īstermiņā tas varētu būt krājkonts, ilgākā termiņā var skatīties uz akciju tirgu, ieguldījumu fondos, arī nekustamajos īpašumos, bet tas jau nākamais zināšanu līmenis, lai varētu izvērtēt riskus un ieguvumus.