Latvijā uzsākts jauns projekts "Atbalstīt ceļā", kura ietvaros tiek veidotas vecāku savstarpējā atbalsta grupas bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, labiekārtota vide un apmācīti speciālisti, kas strādās ar šiem bērniem un jauniešiem, kā arī plānotas vairākas citas iekļaujošas aktivitātes.

Kāpēc tas ir svarīgi un kas jau paveikts, Ģimenes studijā stāsta Latvijas Autisma apvienības vadītāja Līga Bērziņa un mamma Irmgarde Košeļeva. Pieredzē dalās arī mamma Daiga, kuras meitai ir reta ģenētiska saslimšana, autiskā spektra un garīgās attīstības traucējumi. Viņa ir gandarīta, ka meitai ir iespēja piedalīties projekta radošajās darbnīcās.

Projekta norisēs arī piedalījās, ar vecākiem tikās un mutes veselības problēmas pārrunāja Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūta zobu higiēniste, arī Zobārstniecības fakultātes mutes terapijas un mutes veselības katedras lektore Anda Mironova.