Reizrēķins, obligātā literatūra, varbūt ķīmijas privātstundas - vai bērniem vasarā jāturpina mācīties, lai uzturētu mācību gada laikā iegūtās zināšanas, lai tās papildinātu vai pilnveidotu. Vai tā ir pelnītas atpūtas laupīšana un brīvlaikā bērniem vairāk laika jāvelta fiziski aktīvai un emocionāli uzlādējošai atpūtai, vai pareiza un adekvāta rīcība, diskutējam Ģimenes studijā.

Vai bērniem vasaras brīvlaikā ir arī jāmācās, diskutē sākumskolas pedagoģe Annija Vilnīte, bloga "Es pats" veidotāja un piecu bērnu mamma Viktorija Ozola un Pusaudžu resursu centra speciāliste un mamma Romija Krēziņa.

Raidījuma viešņas ir pārliecinātas, ka tādā vai citādā veidā arī vasaras brīvlaikā bērnam ir jāmācās

Annija Vilnīte uzskata, ka bērniem ir jāmācās, lai arī daudzi kolēģi iebilst šim viedoklim.

"Laika  periods ir pietiekami gars. Iedomājieties, ja pieaugušais trīs mēnešus aizietu atvaļinājumā un pēkšņi atgrieztos un liktu iekļauties iepriekšējā rutīnā. Tas visiem sagādā problēmas. Tieši tāpat jūtas bērni, viņiem ir grūti," uzskata Annija Vilnīte.

Skolotāja uzskata, ka bērns vasara aizmirst iegūtās zināšanas, viņš, atgriežoties skolā, jūtas apjucis, jo liela problēma, ka nav bijis režīma.

"Ja ir bijušas pamatzināšanas ar rakstīšanu, lasīšanu, matemātiku, tas viss izplēn, to atstāj aizmugurē, lielākoties pievēršamies datorspēlēm un televizoram. To ikdienā nepraktizē un tas aizmirstas," norāda Annija Vilnīte.

Viktorija Ozola dalās ar savas ģimenes pieredzi, kurā ir divi skolēni. Viņa stāsta, ka ir zināms rāmis iedots, ka ir jāpalasa, ka jāparisina uzdevumi. Ja vasarā ir 12 nedēļas, varētu izlasīt 12 grāmatas izlasīt. Tāpat katru dienu ir viena ir maza lapiņa ar desmit piemēriem matemātikā. Viens skolēns ģimenē ir naskāks rēķinātājs, otrs - lasītājs.

"Kam nav jāmācās? Arī bērniem ir jāmācās," pārliecināta Romija Krēziņa. "Es gan vairāk skatos, ka vasara ir laiks, kur attīstām dzīves prasmes, socializēšanās prasmes, mazāk akadēmiskās lietas."

Piemēram, kur tā pati lasīšana, rēķināšana jau praktiski savienojas ar īsto dzīvi. 

Tāpat viņa norāda, ka ir liela daļa bērnu, kam vecāki nevar nodrošināt vasarā kvalitatīvi pavadīt laiku, kur apgūst viņas minētš prasmes. Tad skolas režīms, skolas vide nav sliktākais, kas varētu notikt.