Raidījuma skanēšanas laikā aicinām sūtīt Whatsapp ziņas uz numuru 25660440.


Aptaujā skolotāji atzīst, ka viņiem trūkst zināšanu un materiālu, kā ar pusaudžiem un jauniešiem runāt par seksuālo un reproduktīvo izglītību. Kā to pilnveidot, skaidrojam Ģimenes studijā. Diskutē biedrības "Papardes zieds" valdes priekšsēdētāja Iveta Ķelle, „Skola 2030” veselības un fiziskās aktivitātes mācību satura izstrādes vecākā eksperte Inese Bautre un Latvijas Universitātes asociētā profesore Ieva Stokenberga.

Viņiem ir zināšanas par anatomiju un fizioloģiju, bet ne specifiskas zināšanas par seksuālo un reproduktīvo veselību, tādēļ ar augstskolā savulaik mācīto vien nepietiek. Tā paši Latvijas pedagogi novērtē savu spēju mācīt bērniem skolās par seksuālo un reproduktīvo veselību. Skolotāji arī norāda, ka viņiem pieejamā informācija ir novecojusi vai nepietiekama, tāpat nav pieejamas praktiskas nodarbības nepieciešamo prasmju apguvei, lai pedagogi savu nodarbību laikā varētu droši runāt un mācīt delikātus, bet tajā pašā laikā ļoti svarīgus tematus. Kā šo mācību satura atzaru pilnveidot?