Raidījuma skanēšanas laikā aicinām sūtīt Whatsapp ziņas uz numuru 25660440.


Viena bērnistaba un vairāki bērni. Vai arī maza bērnistaba, kurā ērti jāiekārto vairāki iemītnieki. Kādus risinājumus piedāvā profesionāļi, kādas iespējas rod daudzbērnu ģimenes un kā pašus bērnu ietekmē cieša kopā dzīvošana māsām un brāļiem?

Praktiskus padomus un ieteikumus sniedz interjera arhitekte Kristīne Riba, bet par psiholoģiskajām niansēm, dzīvojot daudziem kopā, bērnu privātumu un brāļu/māsu attiecībām runājam ar klīnisko psiholoģi Kristiānu Kalniņu. Pieredzē dalās mamma, organizēšanas konsultante Asja Doļegnovska.