Vai pieaugušo bērnu dzīve kopā ar vecākiem ir ieguvums vai apgrūtinājums, Ģimenes studijā spriežam gan par vairāku paaudžu kopā dzīvošanas finansiālajiem, gan emocionālajiem aspektiem.

"15% atbildējuši, ka viņi dzīvo kopā ar vecākiem," ar septembra sākumā veiktas aptaujas datiem, lai noskaidrotu kopā dzīvošanas paradumus Latvijā, iepazīstina  mājokļu eksperts Kaspars Ekša.

74% aptaujāto nesdzīvo kopā ar vecākiem, btet 9% šobrīd nedzīvo, bet ir dzīvojuši kopā ar vecākiem pēc pilngadības sasniegšanas.

58% atbildējuši, ka kopā ar vecākiem dzīvojuši laikā no 18 līdz 23 gadiem.

Aptaujātie cilvēki minējuši, ka izvēlas kopā dzīvot vairākas paaudzes, jo tas ļauj ietaupīt, saņem ikdienas rūpes un ļauj rūpēties par kādu. Bet satraucoši ir tas, ka cilvēki norāda, ka vairāku paaudžu kopā dzīvošanu izvēlas, jo nevar atļauties dzīvot atsevišķi.

Arī klausītāji, kas iesaistās sarunā, norāda, ka tieši finansiālie apstākļi ir tie, kas mudina dzīvot kopā ar vecākiem.

Rīgas Stradiņa universtātes pētniece sociālantropoloģe Kristīne Rolle savukārt izpētījusi, ka kopš 90. gadiem palieinās viena cilvēka mājsaimniecību īpatsvars. Tāpat pieaug vecums, kurā jaunietis izvēlas dzīvot patstāvīgi.

"Dzīvošana lielā ģimenē kopā vairākām paaudzēm nav tipisks modelis. Faktiski ir gluži pretēji," norāda Kristīne Rolle.

Kopā dzīvot vairāk izvēlas tad, kad bērni ir mazi.

"Mazas ģimenes vai mājsaimniecības ir raksturīgākā ģimenes forma, tuvākajā laikā tendence nevarētu mainīties," atzīst Kristīne Rolle.

Viens no aspektiem, kāpēc pieaugušie bērni ilgstošāk izvēlas dzīvot kopā ar vecākiem, daudz vēlāk cilvēki pieņem lēmumus par ģimenes veidošanu.

Pētniece min trīs iemeslus, kāpēc bērni izvēlas dzīvot ilgstoši vai pat visu mūžu kopā ar vecākiem:

  • sociālekonomiskā nestabilitāte un dzīvošana kopā dod lielāku ekonomisko drošību;
  • veselības problēmas, kad nepieciešama ikdienas aprūpe vai atbalsts, kuru spēj nodrošināt vecāki bērniem vai bērni vecākiem;
  • pieaugušie bērni, kuri neizveido ģimeni, vai attiecības kādu iemeslu dēļ ir izjukušas, atgriežas dzīvot pie vecākiem.

Situācijas vērtē kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite Marija Ābeltiņa. Viņa norāda, ka ir racionālie un emocionālie iemesli vairāku paaudžu kopdzīves izvēlei. Racionālie ir jau bieži minētie, kas saistīti ar sociālekonomisko situāciju. Bet emocionālie iemesli parasti ir kādas emocionālās barjeras, kas to neļauj darīt, kas neļauj spert soli vairāk patstāvības virzienā, lai arī gribētos dzīvot atsevišķi un pat būtu finansiālās iespējas.