Ar ko atšķiras valdorfpedagoģija no Montessori mācīšanas metodēm, kā atšķiras pegadoģiskā pieeja un citi akcenti šajos bērnudārzos un kā šo skolu beidzēji pēcāk iekļaujas vispārējā izglītības sistēmā tās nākamajos posmos? Atšķirīgo un kopīgo Ģimenes studijā skaidro Latvijas Montessori asociācijas valdes priekšsēdētāja un pirmsskolas izglītības iestādes "Pērļu māja" vadītāja Zane Baltgaile un Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolotāju kolēģijas vadītāja, latviešu valodas skolotāja un 10.klases audzinātāja Inga Zemīte.