Novembrī izskanēja ziņa, ka aizdomās par sistēmātisku fizisku un emocionālu vardarbību pret astoņiem audžuģimenē esošiem bērniem aizturēti abi audžuvecāki. Kopumā vardarbīgas apiešanās rezultātā astoņiem bērniem nodarītas fiziskas un emocionālas ciešanas, kas notika sistemātiski laikā no 2007.gada līdz 2019.gadam. 

"No juridiskā aspekta skatoties, apsūdzētā ģimene bija aizbildņi, un no juridiskā aspekta aizbildnis un audžuģimene ir atšķirīgi jēdzieni ar atšķirīgu tiesību kopumu, bet no tā aspekta, kas nodarīts bērniem, juridiskais aspekts nav būtisks," skaidro Valentīna Gorbunova.

Ģimenes studija pēta, kā ģimene, kuras misija ir dot mīlestību bez gādības palikušiem bērniem, pārvērtās par vardarbības avotu, un kas darāms, lai nekas tamlīdzīgs vairs neatkārtotos. Raidījuma viešņas: Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas vadītāja Aurika Zīvere, kustības “Plecs” vadītāja Inga Oliņa, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Jana Muižniece un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta direktore Valentīna Gorbunova. Ierakstā uzklausām Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrības “Estere” vadītāju Margitu Grulli.

"Būtiski paskatīties, kas notiek pēc tam, kad ziņo par varmācību, vai viņiem piedāvā instrumentus, kā ar to tikt galā, nevis sodīšanas mehānisms. Cilvēki nesaprot, vai no tā, ka es pateikšu, kaut kas uzlabosies," vērtē Inga Oliņa.

Ir daudz jautājumu, vai to neko nemanīja pedagogi un brīvā laika pavadīšanas pulciņu skolotāji. Bāriņtiesas rīcībā bija informācija un tā vairs nebija informācija par aizdomām, skaidro Valentīna Gorbunova.

Aurika Zīvere atzīst, ka kolēģu rīcība ir bijusi nolaidīga un viņa cer, ka šāda kolēģe bāriņtiesā vairāk nestrādās. Tas nav bāriņtiesas darbinieka pozitīvais piemērs.