Pēc daudzu apspriestā Kristīnes Misānes gadījuma tiek runāts par šķiršanās un bērnu saskarsmes tiesību noteikšanas problēmām, ja vecāki dzīvo dažādās valstīs. Ģimenes studija atgādina, kādi ir riski, kas jāapzinās, aizvedot bērnus no otra vecāka dzīvesvietas un kādos gadījumos to uzskata par bērna nolaupīšanu, kā arī interesējas, kā šīs situācijas risināt visiem iesaistītajiem pieņemamā veidā.

Uzklausām Kristīni Misāni, kuras lieta ir atrisinājusies viņai labvēlīgi. Un šobrīd viņa jau konsultē sievietes, kas plāno uzsākt kopdzīvi ārpus Latvijas, kā arī plāno veidot ģimeni ārpus Latvijas, lai viņas nesaskartos ar problēmām, kas var rasties ar pārcelšanos.

Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Guna Japiņa skaidro, kādos gadījumos Latvijas pārstāvji vēršas pēc palīdzības arī vēstniecībās. Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta direktore Baiba Jugane-Lintere vērtē, kā jārīkojas gadījumos, ja mamma vēlas ņemt bērnus pie sevis un atgriezties savā ģimenē. Viņa arī skaidro, kādos gadījumos var runāt par bērna nolaupīsanu.

Portāla “Latvijas Vēstnesis” galvenā redaktore Edīte Brikmane iepazīstina, kādus jautājumus saistībā ar šķiršanās problēmu risināšanu saņem arī portāls. Viņa norāda, ka jautājumi atklāj problēmu – Latvijā nav izpratnes par vecāku aizgādība, kādas ir tiesības un pienākumi. Valda uzskata, ka tas vecāks, pie kura bērns dzīvo, bieži tā ir mamma, ie lielākas tiesības pieņemt lēmumus, lai arī tā tas nav.

Kādas ir bērnu vecāku Aizgādības tiesības, skaidro Rīgas pilsētas bāriņtiesas Juridiskās nodaļas vadītāja Marija Ļeonova.