Kādēļ vecākiem mēdz būt dažāda attieksme pret saviem bērniem un ko tas nozīmē bērnam, kurš piedzīvo, ka māsa vai brālis tiek cildināts un lolots vairāk?

Vai vispār ir iespējams būt vienlīdz taisnīgam un mīlošam pret visiem bērniem ģimenē.

"Teorētiski jā, bet praktiski bērni vecākiem dzimst dažādā vecumā un tas ir viens no iemesliem, kas nosaka, kāpēc reālā dzīvē nav vecāku attieksme vienāda pret visiem bērniem. Katrs bērns dzimst citā dzīves periodā ar dažādiem stresa faktoriem, kas ietekmē bērna audzināšanum" vērtē kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite, Latvijas klīnisko psihologu asociācijas vadītāja Ieva Bite,

sistēmiskās ģimenes psihoterapijas speciāliste no Radošā psiholoģijas centra ģimenei Liepājā Andželika Kāle piekrīt, ka teorētiski mēs varam domāt, ka pret visiem bērniem varam izturēties vienādi, bet tas, kas derēs trīsgadniekam, nederēs 13 gadus vecam bērnam. Līdz ar to nevar izturēties vienādi pret dažāda vecuma bērniem vienā ģimenē.

Zvannieku kopienas vadītāja Sandra Dzenīte-Cālīte vērtē, ka vecāki domā un cenšas atrast pareizāko pieeju katram bērnam.

Ieva Bite arī norāda, ka vecāku attieksmi pret bērniem nosaka viņu emocionālā, fiziskā, bieži arī materiālā labklājība. Ja pašiem vecākiem konkrētais dzīves periods ir stresa pilns, ir grūtāk nodrošināt bērna vajadzības. Ja kāds bērns ir dzimis grūtākā dzīvēs periodā ģimenē, tas ietekmē attieksmi.

Tāpat bērni piedzimst arī ar dažādām vajadzībām. Bērni atšķiras pēc temperamenta. Ja bērnam ir īpašas vajadzības, automātiski viņam pievērsīsim vairāk uzmanības un nemanot varam atņemt uzmanību citiem bērniem, kam tā ir vajadzīga.

Gan Ieva Bite, gan Andželika Kāle atzīst, ka arī atšķirīgā audzināšana, ko esam saņēmuši no saviem vecākiem, tiek mantota no paaudzes paaudzē attieksmē pret bērniem.

Pētījumi rāda, ka meitenes daudz asāk uztver vecāku atšķirīgo attieksmi pret bērniem.

Raidījumā uzklausām arī kādu īpašu pieredzes stāstu par to, kā jūtas bērns un arī tagad jau pieaudzis cilvēks, kurš piedzīvojis atšķirīgu attieksmi no vecākiem attiecībās ar māsu un viņu pašu.