Vērtējam aizvadīto mācību gadu un attālināto mācīšanos. Sarunā piedalās: Edurio skolu izaugsmes vadītājs Latvijā Gatis Narvaišs, Limbažu novada ģimnāzijas direktore, pedagoģe Gunta Lāce, Igors Grigorjevs, Ogres 1. vidusskolas direktors, Rīgas 64.vidusskolas sākumskolas skolotāja, 3.klases audzinātāja Inese Strauta un 5 bērnu mamma Inga Ķergalve.