Ģimenes studija viesojas Draudzīgā Aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijā, kura šo skolas gadu atsāk rekonstruētās telpās, ar jaunu mācību aprīkojumu un jaunu direktoru, kurš uzsver, ka skolas uzmanības centrā jābūt skolēnam. Par mērķiem, cerībām un izaicinājumiem jaunajā skolas gadā sarunājamies ar skolas skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem.

Saruna ar skolēniem un audzēkņiem notiek īsu mirkli pēc svinīgā pasākumu par godu 1.septembrim. Sarunu sākam ar skolēniem par atgriešanos skolā pēc ilgajiem mēnešiem, kas aizvadīti mācoties attālināti, pēc vasaras brīvlaika. Stāsta 12. klases skolēni Estere Ponciusa un Rihards Zilgalvis un 10. klases skolēni Gustavs Smilga un Samanta Bogatska.

Sarunā, protams, iesaistām skolas pedagogus. Anželika Burašņikova skolā māca ģeogrāfiju, Vaira Buža māca matemātiku un audzinās visus 40 skolēnus, kas sāk mācības 10.klasē, bet mācīsies četrās dažādās mācību programmās. Vēstures skolotājs Aivars Karlsons ir skolēnu simpātija, saņēmis populārākā skolotāja titulu. Skolotāji atzīst, ka šis mācību gads būs izaicinājumiem bagāts.

Ko dara skolēnu pašpārvalde skolā, stāsta Alīna Eglīte, Ksenija Zlotina un Viesturs Romka.

Par vecāku iesaisti skolās darbā saruna ar Vecāku padomes priekšsēdētāju Krišjāni Veitneru. Sarunai pievienojas arī Kārlis un Eduards Veitneri, kuri mācās šajā skolā, divi vecākie Veitneru bērni jau absolvējuši šo skolu.

Sarunājamies arī ar Sarkaņu ģimeni, mamma Dace ir bioloģijas skolotāja šajā skolā, te mācās arī dēls Helmuts un skolu beiguši ģimenes vecākie bērni.

Raidījuma noslēgumā saruna ar jauno Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktoru Oskaru Kaulēnu un direktora vietnieci mācību darbā, matemātikas un mūzikas skolotāju Līgu Piksi-Zvirbuli.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzija atrodas pilsētā īpašā vietā - tās augstākajā vietā - Zvirbuļkalnā. Skola darbu sāka 90.gados, tā bija skolas pirmā direktora Jāņa Endeles iniciatīva, atjonojot 30. gados Cēsīs veidotās ģimnāzijas tradīcijas. Pie skolas arī atrodas pulkstenis, kurš skaita dienas, kas pagājušas kopš skola atsākusi darbu.