Vai visi bērni var kļūt par labiem zīmētājiem un kā palīdzēt tiem, kuriem skolas zīmēšanas uzdevumi rada grūtības, interesējamies Ģimenes studijā.

Mākslas studijas "Trīs krāsas" dibinātāja un vadītāja Ilze Vītola uzskata, ka, atbildot uz jautājumu, vai visi var zīmēt labi, ir jānošķir, kā uz to skatās bērns līdz 10 gadiem, kā pusaudzis un pieaugušais.

"Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem dominē dabiskās zīmēšanas attīstības fāze, viņi īpaši savus zīmējumus nesalīdzina ar to, kā objekti izskatās reālajā dzīvē. Bieži ir emocionāli sagrozītas proporcijas, tie bērnišķīgie zīmējumi, par kuriem apmierināti ir bērni un pieaugušie ir sajūsmā," skaidro Ilze Vītola. "9-11 gadu vecumā notiek kā lūzums uztverē, bērni kļūst paškritiski un sāk salīdzināt savus uzzīmētos objektus ar vizuālo līdzību dabā. Arī pieaugušie lielākoties pret savām zīmēšanas prasmēm izturas, izmantojot šādus kritērijus. 

Tā ir kā zīmēšana no dabas, ne vairs emocionāla un iztēles tēlu radīšana. Zīmēšana no dabas ir kā rakstītprasme, to var iemācīties katrs."

Ilze Vītola atzīst, ja cilvēkam ir tik koordinēta rokas muskulatūra, lai viņš spētu iemācīties rakstīt ar roku, nav īsti iemeslu, kāpēc viņš nevarētu iemācīties zīmēt no dabas. Zīmēšana no dabas ir attālināti saistīta ar iztēli, tā ir skatīšanas prasme. Skatīšanās veida apzināšanās un iemācīšanās ir atslēga. To ir grūti iemācīties, jo tas prasa intensīvu koncentrēšanos. Tā ir prasme, nevis apdāvinātība.

Skola 2030 sākumskolas eksperte un Jūrmalas alternatīvās skolas sākumskolas skolotāja Liene Jankovska atzīst, ka visi var labi zīmēt, jautājums, kāda ir izpratne par vārdu labi.

"Mana pieredze rāda, ka bērns, dzīvojoties fantāziju pasaulē, ir uzzīmējis zīmējumu un viņam tas ir ļoti labi. Viņš zīmē labi! Jautājums, vai esam gatavi iedziļināties viņa fantāzijas pasaulē un mēģināt izprast viņa ideju un fantāziju,"  norāda Liene Jankovska. "No bērna skatupunkta teiktu, jā, viņš māk labi zīmēt, bet ko katrs saprotam ar labi. Pirmsskolas un sākumskolas 1.-3. klasē jebkura fantāzija uz papīra ir labs zīmējums. Bērni vēl attīstās, fantāzijas pasaule ir bagāta un svarīgi ir ļaut bērnam sev noticēt."

Liene Jankovska vērtē, ka reizēm paši pieaugušie grēkojam, ka neesam precīzi definējuši, ko gribējām ieraudzīt, ko sagaidām no bērna.

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pirmsskolas un sākumizglītības nodaļas docente, pirmsskolas metodiķe, pirmsskolas izglītības iestādes “Annele” vadītājas vietniece pedagoģiskajā darbā Dagnija Vigule uzskata, ka pirmsskolas vecumā visi grib zīmēt un zīmē.

"Tas nozīmē, ka jebkurš cilvēks var zīmēt. Labi - tas jau jāskata plašākā kontekstā. Jebkurā vecumā var zīmēt, autājums, kāpēc to nedara," bilst Dagnija Vigule.

Ķekavas vidusskolas skolotāja Santa Veidemane kopā ar saviem audzēkņiem jau gadiem piedalās Ķekavas novadpētniecības muzeja rīkotajā karikatūru konkursā. Kā bērniem skaidrot karikatūru un kā motivēt viņus pašus zīmēt karikatūras, atklāj Santa Veidemane.