Ko darīt ar savu dzīvi, kad esi pensijā? Kā būt aktīvam un darboties latviešu sabiedrībā? Kā izglītot sevi un sekot līdzi aktualitātēm? Kas ir nu jau pasaulē zināmie Toronto pensionāru saieti? Par Toronto latviešu pensionāru apvienības darbību un uzkrāto pieredzi, iesaistoties arī diasporas darbā, stāstām raidījumā Globālais latvietis. 21. gadsimts. Stāsta Toronto latviešu pensionāru apvienības priekšsēdis Auseklis Zaķis, Toronto latviešu pensionāru apvienības programmas vadītāja Gunta Dreifelde un Toronto latviešu pensionāru apvienības tehniskais vadītājs Egils Fogels.