Būt diasporas pārstāvim ne vienmēr nozīmē nogruntēties vienā vietā ārpus dzimtenes, tas var nozīmēt kustību, pārmaiņas un pārcelšanos ar zināmu regularitāti. Šim faktam uzmanību pievērš pētnieki un  pētījuma "Attiecības kustībā: tuvniecība mūsdienu mobilajos darba režīmos" gaitā iezīmējušās atziņas par to, kā pārcelšamās no valsts uz valsti ietekmē bērnus, kā veidojas viņu pieredze, kustoties līdzi vecākiem. Tādēļ raidījumā Globālais latvietis. 21. gadsimts skaidrojam, kā savstarpēji mijiedarbojas radniecība un mūsdienu mobilie darba režīmi.

Diskutē Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) asociētais profesors, sociālantropologs Klāvs Sedlenieks, sociālantropoloģe un Sociālantropoloģijas studiju programmas vadītāja vadošā pētniece RSU, antropoloģe Ieva Puzo un Aija Lulle, asociētā profesore Austrumsomijas universitātē un vadošā pētnīece Rīgas Stardiņa universitātē.

Ieva Puzo kura pašreiz ir Japānā, Tokijā kur projekta”Attiecības kustībā” ietvaros notiek intervijas, kā arī jaunu sadarbību uzsakšana un uzturēšana ar vairākam Japānas universitātēm.

 Aija Lulle ir socioloģe, migrācijas, mobilitātes un sociālās nevienlīdzības pētniece, kura savas ģimenes dēļ pārcēlās no Lielbritānijas uz Somiju, un tagad strādā kā vadošā pētniece Austrumsomijas universitātes Karēlijas institūtā.