Lielākās diasporas organizācijas aicina mainīt pašreizējo Augstskolu likuma redakciju, dodot iespēju arī  diasporas parstāvjiem kandidēt uz akadēmiskajiem amatiem Latvijas augstskolās. Pašreiz Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija gatavo iesniegt priekšlikumus likuma trešajam lasījumam.Sarunā piedalās bērnu endikronoloģijas speciāliste, Kalifornijas universitātes asociētā klīniskā profesore Daina Dreimane, ārsts Jānis Tupesis, Saeimas deputāte Marija Golubeva un Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Znotiņš.