Kāpēc ārlatviešiem saziņā ar valsti būtu svarīgi papildus norādītajai adresei ārvalstī deklarēt vēl arī vienu adresi Latvijā vai ārvalstīs. Šādu iespēju paredz Ministru Kabinetā atbalstītais likumprojekts “Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”. Šī likumprojekta būtību skaidrojam raidījumā “Globālais latvietis. 21.gadsimts kopā ar ekspertiem. 

Kādos gadījumos papildus deklarētā adrese varētu atvieglot atgriešanos Latvijā, analizē Latvijas Pašvaldību savienības padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka vietnieks Uldis Apsītis un Vidzemes plānošanas reģiona koordinatore remigrācijas jautājumos Ija Groza.

Pirms diskutējam ar ekspertiem, sazināsimies ar Sandu Bogomazovu, kura Latvijā atgriezīsies 5. jūlijā pagaidām kopā ar meitiņu, kura rudenī sāks apmeklēt pirmsskolu. VIņai jautājam, cik būtiska ir loma deklarētai adresei, lai kārtoto ar atgriešanos saistītos jautājumus.

Ar videozvana starpniecību sarunai līdzi seko un tajā iesaistās Eiropas latviešu apvienības priekšsēde Elīna Pinto.

Raidījumā noslēgumā sazināmies ar Jāni Lazovski, kurš vada Kanādas “2x2” semināru. Kanādā pilnā sparā šobrīd rit Pasaules latviešu jaunatnes seminārs “2x2” , kas ir unikāla satikšanās telpa, jo saved kopā latviešu jauniešus no visas pasaules. “2x2” Kanādā atgriežas pēc trīsdesmit gadu prombūtnes.