Valodas uzturēšana, dzīvojot ārpus Latvijas, ir viens no sāpīgākajiem tematiem, tāpēc šoreiz raidījumā Globālais latvietis. 21 gadsimts saruna par to, kādas iespējas ir diasporas jauniešiem kārtot centralizētos eksāmenus latviešu valodā mītnes valstīs. Ko nosaka Latvijas likumdošana, un kāda ir pašreizējā pieredze, kārtojot eksāmenus dzimtajā valodā, beidzot pamatskolu vai vidusskolu ārvalstīs? Interesējamies, kurās valstīs var kārtot eksāmenu latviešu valodā kā otro svešvalodu. Raidījuma viesi: Valsts Izglītības un satura centra Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja Anta Lazareva un Valsts Izglītības un satura centra Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs Kaspars Špūle.

Sazināmies ar Baibu, viņa dzīvo Dienvidfrancijā un ir trīs bērnu mamma. Baibas vecākais dēls šogad beidz vidusskolu un viņam būtu iespējams, kārtojot skolas eksāmenu otrajā svešvalodā, izvēlēties pārbaudes darbu latviešu valodā. Diemžēl tādas iespējas Francijā neesot. Un tieši Baiba ir mudinājusi mūs apspriest šo tematu raidījumā.

Sazināmies arī ar Laimu Ozolu no Īrija. Viņa ir portāla “Baltic-ireland.ie” galvenā redaktore un zina stāstīt, ka eksāmenu latviešu valodā kārto skolēni Īrijā. Pērn tie bija vairāk nekā 60 skolēnu, kas izvēlējās kārtot eksāmenu latviešu valodā. Tiesa, skolēnu skaitam ir tendence mazināties, lai arī apliecinājums par papildus valodas prasmēm dod priekšrocības iestājoties koledžā.

Brocēnu vidusskola ir pirmā skola Latvijā, kas licencēja un akreditēja tālmācības programmu, un 2011. gadā programmā mācījās 5 skolēni. Šobrīd vispārējās izglītības programmu apgūst kopumā 157 audzēkņi, kuri mācās no 1.līdz 9. klasei. Par iespējām mācīties Brocēnos stāsta Brocēnu vidusskolas direktora vietniece Olita Ļitvinova.