Latviešu centrs Gaŗezers atrodas Mičigānas pavalstī, ASV vidienē. Tā paspārnē ir Gaŗezera vasaras vidusskola (GVV), bērnudārzs, bērnu nometne un sagatavošanas skola. Šī ir vieta, kurā latviešu diaspora godina, sargā un nodod mantojumā tautas kultūru un tās tradīcijas.

Šovasar vairāk nekā 90 jauniešu klātienē satikušies Gaŗezera vasaras vidusskolā, aizvadot 56. mācību vasaru. Raidījumu veltīts sarunai par Gaŗezera fenomenu un tā lomu Amerikas latviešu sabiedrībā. 

Raidījuma viesi: ALA Izglītības nozares vadītāja un ilggadēja GVV skolotāja Elisa Freimane, GVV skolotāja Marta Radziņa, GVV 2018. gada absolvente Sarma Ejupe un Viktors Kalniņš, kurš šovasar absolvēs skolu.