Cik ieinteresēts ir skolotājs strādāt ar skolēnu, kura ģimene atgriezusies Latvijā? Cik motivēti ir vecāki, sadarboties ar skolu, kurā mācās viņu bērni? Kā skolās darbojas atbalsta programma reeimigrantu bērniem un kādas ir būtiskākās problēmas, kas traucē veidot veiksmīgu sadarbību, lai palīdzētu skolēniem iejusties jaunajā izglītības kārtībā un apgūt programmu, skaidrojam raidījumā Globālais latvietis. 21.gadsimts.

Raidījuma viesi: Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieks Ivans Jānis Mihailovs, Rīgas domes Izglītības,kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa, Vaivaru pamatskolas direktore Inese Kārkliņa un divu dēlu mamma Aiga Kunicka, viņa kopā ar ģimeni 2019.jūlijā atgriezusies no Īrijas, puikas mācās Mārupes pamatskolā.

Sazināmies ar Janu Hartmani, kura ir atgriezusies Latvijā no Norvēģijas 2019.gada augustā. Vēl pirms atgriešanās no Norvēģijas  viņa pauda bažas par to, ka Latvijas izglītības sistēmai nav tik ļoti būtisks cilvēcīgums, labsajūta un mācīšanās ar prieku, kas ir tik raksturīgs Skandināvijas valstīm. Tagad pēc apmēram pusgada Latvijā, viņa atzīst, ka domas ir nedaudz mainījušās uz pozitīvo pusi.

Reemigrējošo bērnu iekļaušana Rīgas Juglas vidusskolā. Pieredzes stāstā ar citiem pedagogiem dalās Aija Melle, Juglas vidusskolas direktore.

“Reemigrējušo skolēnu integrācijas Latvijas vispārizglītojošajās skolās problēmas un risinājumi” – šo tematu pēta sociālā pedagoģe un Latvijas Universitātes studente Anete Ankmane. Uzklausām arī viņas pieredzi.