Šaurākā izpratnē iekļaujošo izglītību saprot kā iespēju strādāt ar skolēniem, kuriem ir speciālās vajadzības jeb funkcionāli traucējumi, bet plašākā izpratnē tā ir iespēja mācīties ikvienam, neatkarīgi no fiziskiem dotumiem, materiālā nodrošinājuma un daudziem citiem iemesliem. Tā ir iespēja iegūt savām spējām un vajadzībām atbilstošu izglītību.

Raidījumā saruna par iekļaujošo izglītību, runājot par reemigrantu, migrantu un bēgļu bērniem. Mācību gadu noslēdzot, raidījumā Globālais latvietis. 21. gadsimts saruna par to, kā realitātē rit darbs ar reemigrantu bērniem Latvijas skolās. Diskutē: Diasporas un migrācijas pētījumu centra pētniece Daina Gross, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociētā profesore Dita Nīmante, Ikšķiles vidusskolas pedagoģe ar darba un dzīves pieredzi Amerikā, mamma trim bērniem Marta Žagare, kopā ar viņu raidījumā piedalās arī dēls Eliots Aleksandrs Gudvins un pedagoģe Dace Konopecka, kura strādā Rīgas 15. vidusskolā.