Šīs reizes sarunai virsrakstu gribas likt - labais vairo labo. Bet viss sākās ar Vītolu fondu, kas kopš 2002. gada stipendiju veidā palīdz spējīgiem, centīgiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās. Fonds tā ir iespēja cilvēkiem un uzņēmumiem, kas tic Latvijas nākotnei un jauniešiem, atbalstīt un finansēt jaunus, neatlaidīgus un talantīgus studentus. Vītolu fonda labdarības kustība izskolojusi 5000 jauniešu. Par pieredzi un motivāciju, atbalstīt jauniešus, kuri vēlas skoloties, saruna raidījumā Globālais latvietis. 21. gadsimts.

Raidījuma viesi: Vita Diķe, Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja, Annija Bulle, Vītolu fonda sociālo mediju administratore, Mečislavs Maculēvičs, pirmais Vītolu fonda stipendiats, kurš turpina labdarības kustību – dibinājis savu Maculēviču ģimenes stipendiju, Krista Rudzēvica, veterinārārste uzņēmumā „IK Kristas Veterinārija”, kura saņēmusi Apsīšu stipendiju, un Arnis Apsītis, uzņēmējs, SIA „Apsīte” īpašnieks,  kurš kopā ar brāli izveidojis Apsīšu stipendiju