Kā pēdējos gados mainījusies diasporas biedrorganizāciju darbība? Ar kādiem projektiem Eiropas latviešu apvienība (ELA) mēģina aktivizēt diasporu un cik motivēti ir aizbraukušie iesaistīties latviešu kopienu darbībā? Raidījumā Globālais latvietis. 21.gadsimts pārdomas pēc tikko aizvadītās ELA biedru kopsapulces.  

Sarunājas Eiropas Latviešu apvienības prezidija priekšsēde Justīne Krēsliņa, ELA prezidija locekle no Latviešu centra Minsterē; biedrzine, tiesu tulce, Vācijas latviešu amatierteātra studijas „Ezīši” režisore Laura Ritenberga-Kindere, Latvijas kopības Vācijā priekšsēdis Arnis Drille un tulks Dainis Leinerts, kurš dzīvo latviskā vidē, bet nepiedalās nevienā no latviešu organizācijām.

Ierakstā uzklausām Baibu Belu, socioloģijas zinātņu doktori Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas asociētā profesori. Viņa iepazīstina ar Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centra veikto pētījumu par diasporas organizācijām, kurš noslēgsies novembra vidū.