Nodibinājuma "2x2" mērķis ir radīt vidi, kurā katrs latviešu jaunietis pilnveido sevi un Latvijas sabiedrību. Šogad kustība "2x2" svin 60. jubileju. "2x2" nometne tika izveidota pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, un toreiz pulcēja trimdas latviešus ASV, bet kopš 2015. gada "2x2" notiek Latvijā. Raidījumā tiekamies ar kustības "2x2" padomes locekļiem Vandu Dauksti un Jāni Lazovski un "2x2" 60. jubilejas gada pasākumu koordinatori Justīni Elferti.

1964. gadā, veidojot "2x2" nometni pie mērķiem bija rakstīts: "veidot dedzīgu, apzinīgu un latvisku jaunatnes darbinieku saimi, radīt draudzības un kopības saites nākošo latviešu sabiedrības veidotāju starpā, meklēt mērķus, pieejas un ceļus tagadnes un nākotnes uzdevumiem, kā arī rast ceļus, veidot ciešākus sakarus paaudžu starpā," - to lasām ar rakstāmmašīnu rakstītā rakstā un tagad joprojām šie mērķi ir aktuāli, tāpēc kustības padome turpina veidot radošu un daudzveidīgu "2x2" programmu, lai palīdzētu jauniešiem izjust piederību latviešiem un Latvijai. 

Par to saurna raidījumā Globālais latvietis. 21. gadsimts un starp citu, visus šos gadus neoficiālais "2x2" sauklis bija "Pulcēties, priecāties, precēties!", tas tā. lai viss neizklausītos dikti nopietni.