Kā globālais latvietis sevi piesaka Eiropas kodolpētniecības organizācijā CERN? Ar kādiem  projektiem diasporas studenti ienāk Latvijā uz noteiktu laiku? Kur saredzam pievienoto vērtību mūsu zinātnes attīstībai, kas nepieciešams plašākai studentu piesaistei?  Par jauno zinātnieku mobilitāti diskutējam raidījumā Globālais latvietis. 21. gadsimts.

Sarunājas Aira Priedīte, Eiropas Latviešu apvienības biroja Latvijā pārstāve, kura arī rosinājusi šī raidījuma sarunas tematu, Kārlis Dreimanis, daļiņu fiziķis, Rīgas Tehniskās Universitātes Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūta direktors un CERN Latvijas CMS zinātniskās grupas vadītājs, Gustavs Kehris, daļiņu fizikas doktorants Hārvardas Universitātē, darbojas CERN ATLAS eksperimentā, un Valdis Slokenbergs, studē daļiņu fiziku Džona Hopkina Universitatē 4.kursā, piedalās CERN Latvijas CMS zinātniskās grupas projektā.