Par latviešu draudžu darbību un nozīmi diasporas dzīvē un latvietības uzturēšanā. Par vērtībām, kuras vēlamies izcelt Ziemassvētku laikā, un laiku, kurš kopj mūsu iekšējo pasauli, saruna raidījumā Globālais latvietis. 21 gadsimts. Raidījumā piedalās Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē arhibīskape Lauma Zušēvica (ASV), Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē diakons Imants Miezis (Īrija) un Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē prāvests Klāvs Bērziņš.