Latviešu valodas uzturēšana ārpus Latvijas – kas tas ir?  Pienākums vai atbildība? Kā veiksmīgāk bērnus iesaistīt diasporas nedēļas nogales skolās, kā darbojas skolas ar stabilām tradīcijām, kur un kā rodas jaunas latviešu skolas diasporai, un arī par iespējām tālmācībā uzlabot dzimtās valodas prasmes, diskutējam  raidījumā Globālais latvietis. 21. gadsimts. Raidījuma viesi: Latviešu valodas aģentūras direktora vietniece, Izglītības daļas vadītāja Dace Dalbiņa, Latviešu valodas aģentūras "Class-Flow" tālmācibas skolu diasporas bērniem vadītāja Santa Kazāka un Eiropas Latviešu Apvienības Izglītības grupas vadītājs Kristaps Grasis.

Kā darbojas Berlīnes latviešu skolas, video sižētā stāsta tās vadītāja Vinija Folkmane. Sazināmies ar Sandru Grantu Anglijā, kuras dēls Lauris latviešu valodu apgūst tālmācības programmā. Sazināmies arī ar Daigu Gobu un viņas dēlu Darjusu no Zviedrijas, kurš arī apgūst latviešu valodu apgūst tālmācības programmā. Uzklausām arī Baibu no Skotijas, visiem trim viņas bērniem vienīgā valoda ir angļu valoda. Baiba gan stāsta, ka vecākā meita Sofija šobrīd ir atgriezusies pie latviešu valodas un sāk to apgūt. Visticamāk, arī jaunākie bērni Elizabete un Mārtins apgūs latviešu valodu.